Ingeborg Handverk S.A.

Handarbeid frå Allmannajuvet | Handicraft from Allmannajuvet

Produkta kan kjøpast i kafeen i Allmannajuvet | The products can be bought in the café in Allmannajuvet


Opningstider | Opening hours

Museet og kafeen er open 10:00 – 16:00 i sommarsesongen 2020:

  • Kvar dag 27. juni – 9. august
  • Laurdag og søndag 15.-16. august og 22.-23. august

Guiding i gruvene kl 11:00 og 13:00.


The museum and cafe is open 10:00 – 16:00 in summer season 2020:

  • All days June 27th – August 9th
  • Saturday and sunday August 15th, 16th, 22nd and 23rd

Guiding in the mines at 11:00 and 13:00.