Ingeborg Handverk S.A.

Handarbeid frå Allmannajuvet | Handicraft from Allmannajuvet

Produkta kan kjøpast i kafeen i Allmannajuvet | The products can be bought in the café in Allmannajuvet


Opningstider | Opening hours

Kvar dag 10:00 – 17:00 i sommarsesongen 2019 (22. juni – 30. august).

All days 10:00 – 17:00 in SUMMER SEASON 2019 (June 22nd – August 30th).