Om oss | About us

Ingeborg Handverk S.A. er eit samvirkeforetak med fem medlemmer: Berit Fløgstad Berg (daglig leder), Torhild Ildstad, Magni Coll, Tora Hellerdal Fosstveit og Anne Karin Hoftun. Me vart inviterte av arkitekt Peter Zumthor til å utvikla og produsera produkt som kunne selgjast i Allmannajuvet.

Me er fem godt vaksne kvinner som alle tok til med å strikke før me begynte på skulen, så tilsaman har me lang ansiennitet. Spøtet er aldri langt unna. Slik liknar me på vårt forbilde Ingeborg Søndenå.


Ingeborg Handverk S.A. is a cooperative with five members: Berit Fløgstad Berg (managing director), Torhild Ildstad, Magni Coll, Tora Hellerdal Fosstveit and Anne Karin Hoftun. We were invited by architect Peter Zumthor to develope and produce products that could be sold in Allmannajuvet.

We are five women in our prime that all learned to knit as children, so we think we may call ourselves experienced knitters. The knit is never far away. In this aspect we resemble our role model Ingeborg Søndenå.

Ingeborg Søndenå

Ingeborg Søndenå (1851-1891) arbeidde i Allmannajuvet som hestekøyrar. Ho er kjend for å køyra to hestelass frå sinkgruvene i Allmannajuvet der andre berre greidde eitt, og endåtil kunne spøta medan ho køyrde.


Ingeborg Søndenå (1851-1891) worked in Allmannajuvet as a horse driver, and was able to drive two loads from the mines a day, while the men only managed one load, AND she knitted while driving!

ingeborg logo

©Illustration: Elisabeth Fosstveit